Aktualności

01 maja 2020 09:10 | Aktualności

Święto Konstytucji 3 Maja oraz Święto Flagi Narodowej

Święto Konstytucji 3 Maja oraz Święto Flagi Narodowej

„Tylko biel i czerwień, a tak sercu bliskie.

W czerwieni i bieli są kolory wszystkie.

Historia Ojczyzny w tych barwach zamknięta.

Każde polskie dziecko świetnie ją pamięta…

I do dziś, i na zawsze – cała w bieli, czerwieni!

Nie potrzeba wyjaśnień, nie potrzeba nam znaków.

Mamy barwy ojczyste – święte dla Polaków!”

Cytat z wiersza uczennicy klasy VIIIA Marii Wojtaszek.

 

W maju 2020 roku – w dobie pandemii koronawirusa – obchodzimy 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku oraz 16 rocznicę ustanowienia Święta Flagi Narodowej i 16 rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Pomimo tego, że dzieci i młodzieży nie ma w szkole na zajęciach lekcyjnych i nie odbywają się stosowne uroczystości szkolne – o świętach państwowych i narodowych trzeba jednak zawsze przypominać, niezależnie od zaistniałych sytuacji – bo są one naszą wspólną wartością i przypominają trwanie i przetrwanie Narodu nawet w najtrudniejszych momentach dziejowych. Świadczą też o naszym patriotyźmie, szacunku dla dokonań naszych przodków i bohaterów oraz przywiązaniu do wspólnoty narodowej i solidarności miedzyludzkiej, przypominając poświęcenie niekiedy nawet właśnego życia dla dobra wspólnego i innych współobywateli. Dzisiejsza walka „na pierwszej linii” całego personelu medycznego z pandemią koronawirusa jest właśnie takim przykładem. Historia świata bowiem uczy, że tylko państwo narodowe jest w stanie zawsze zintegrować swoje siły i przetrwać bo obywatele właśnie takiego państwa potrafią oddać życie jeden za drugiego, o czym świadczył dobitnie okres rozbiorów oraz okupacji hitlerowskiej i sowieckiej.

Dlatego należy przypomnieć, że Konstytucja 3 maja z 1791 roku była drugą na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej uchwalonej w 1787 roku a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą regulujacą podstawowe problemy społeczno-polityczne Rzeczypospolitej, prawa i obowiązki mieszkańców państwa oraz zasady organizacji jego władz. Postanowienia Konstytucji 3 maja były rewolucyjne na miarę epoki a jednocześnie ostrożne i wyważone aby nie wywołać dalszej agresji naszych zaborców z I rozbioru Polski w 1772 roku. Umacniały one zdecydowanie państwo polskie i świadczyły o podjęciu próby budowy nowoczesnego i demokratycznego państwa. Nie pozwolili na to jednak nasi absolutystyczni, antydemokratyczni i militarystyczni sąsiedzi Rosja, Prusy i Austria, którzy dokonali II rozbioru Polski w 1793 roku i III rozbioru w 1795 roku, wymazując Polskę na 123 lata z mapy Europy i świata. Cała ich perfidia polegała na tym, że Polska nie upadła bo była słaba i zdezorganizowana jak podczas I rozbioru w 1772 roku lecz rozwijała się dynamicznie i stawała się coraz silniejsza. Dlatego właśnie uzanali oni, że jest to dla nich ostatnia szansa aby nas definitywnie unicestwić, czego też dokonali. Pomogli im w tym polscy zdrajcy - targowiczanie, którym caryca Rosji Katarzyna II obiecała, w tym polskiemu królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, pobierającemu pensję od ambasadora Rosji w Warszawie, że nie dokona następnego rozbioru Polski ale jednak ich oszukała i dokonała. Bo jak można poważnie traktować zdrajców własnego narodu i uważać ustalenia z nimi za wiążące? Historia uczy bowiem, że takich ludzi poważnie nie traktuje nikt, nawet ci, którym się wysługują. Jednak między innymi przez działania tych osób Polska straciła niepodległość na 123 lata i odzyskała ją dopiero w 1918 roku.

Dla przypomnienia atmosfery obchodów Święta Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi Narodowej w naszej szkole w czasach przed pandemią koronawirusa zamieszczamy zdjęcia z uroczystości słowno-muzyczno-tanecznej z maja 2019 roku gdzie zaprezentowano teksty historyczne i literackie, piosenki o tematyce rocznicowej oraz tańce narodowe.

Przeczytano: 172 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: