Stołówka szkolna

  regulamin_korzystania_ze_stolowki_szkolnej.docx

    informacje_o_alergenach.docx

W związku z zawieszeniem zajęć szkolnych proszę do odwołania nie dokonywać wpłat za obiady. Niewykorzystana kwota od dnia 12 marca oraz wpłaty dokonane po terminie zostaną zaliczone na poczet obiadów po wznowieniu zajęć dydaktyczno-opiekuńczych.

 

Rodzice/prawni opiekunowie dokonują wpłaty za obiady w miesiącu lutym za miesiąc marzec

 w dniach 19.02. – 26.02.2020r.

W tytule przelewu należy podać:

Obiady za miesiąc marzec

 Nazwisko i imię ucznia, klasa

Opłaty należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy szkoły

54 1160 2202 0000 0000 6171 9477

Bank Millennium

kwota wpłaty: 72,60 zł

Brak wpłaty za obiady w obowiązującym terminie uznany zostanie  jako rezygnacja z obiadów w miesiącu marcu. Wpłaty, które wpłyną na konto szkoły na początku miesiąca marca  będą zaliczone zgodnie z regulaminem „Stołówki szkolnej” na poczet opłaty kwietniowej.