Rekrutacja 2020/2021

 lista kandydatów przyjetych i nieprzyjętych

  skanowanie0349.pdf

Szanowni Państwo,
widoczna lista zawiera imiona i nazwiska dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych. Na liście znajdują się tylko dzieci zamieszkujące poza obwodem SP 11. Dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły zostały przyjęte z urzędu i nie umieszczamy listy ich nazwisk na stronie internetowej.

  rekrutacja

  terminy_postepowania_rekrutacyjnego_oraz_terminy_postepowania_uzupelniajacego.docx

   lista__zakwalifikowani_i_niezakwalifikowani.pdf

  rekrutacja__potwierdzenie_woli.docx