Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Dnia 26.09.2017r. podczas zebrań z rodzicami przedstawiona została oferta pomocy psychologiczno - pedagogicznej w naszej szkole. Ponadto odbywały się indywidualne konsultacje pedagoga, socjoterapeuty, logopedy, terapeuty pedagogicznego i nauczyciela wspierającego z rodzicami. Dużym zainteresowaniem rodziców uczniów z edukacji wczesnoszkolnej cieszyła się wystawa gier i pomocy dydaktycznych ułatwiających prawidłową wymowę oraz naukę czytania i pisania.

Od września 2017r. według nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej nastąpiła zmiana nazwy zajęć z socjoterapeutycznych (dawniej) na zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne (obecnie).