Kadra

Dyrektor

mgr Tamara Żuchowska

 

Wicedyrektor

mgr Elżbieta Rodzińska

 

Język polski

mgr Tomasz Dzieńkowski

mgr Maria Gabryszak 

mgr Ryszard Krajewski-Cysewski

mgr Agnieszka Majewska

mgr Dorota Nosarzewska

mgr Elżbieta Rodzińska 


 Historia

mgr Tomasz Rodziński

dr Henryk Składanowski

mgr Tamara Żuchowska


Wiedza o społeczeństwie

dr Henryk Składanowski


Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Agnieszka Wojciechowska

 

Język angielski

mgr Katarzyna Ernest Małecka

mgr Marta Jasińska - Welc

mgr Joanna Kiełkowska - Kondej

mgr Małgorzata Kubacka

 

Język hiszpański

mgr Kamil Podlasiewski


Matematyka

mgr Iwona Czerwionka

dr Ewa Dziawgo

mgr Jarosława Pyrzyk

mgr Agnieszka Turowska


Fizyka

mgr Agnieszka Turowska

mgr Beata Jasieniecka


Przyroda

mgr Maria Narczewska


Biologia

mgr Katarzyna Mickiewicz - Ballo


Geografia

mgr Maria Narczewska

 

 Informatyka

mgr Katarzyna Cisek


 Chemia 

mgr Beata Jasieniecka


Plastyka

mgr Jolanta Mrozik

 

Muzyka

mgr Agnieszka Wojciechowska

 

Technika

mgr Maria Gabryszak

mgr Katarzyna Krening - Łochocka

mgr Agnieszka Wojciechowska

 

Wychowania fizyczne

mgr Kamila Beszczyńska

mgr Joanna Drosdowska

mgr Radosław Plebanek

mgr Ewa Radkowska

 

Religia

mgr Małgorzta Kaźmierkiewicz

mgr Gabriela Rumińska

o. Łukasz Kalisz

 

Edukacja wczesnoszkolna

mgrIwona Biernat

mgr Anna Dulat

mgr Hanna Kujawa

mgr Katarzyna Krening - Łochocka

mgr Iwona Orzechowska

mgr Katarzyna Pokojska - Chorosiewicz

mgr Maria Politowska

mgr Anna Schulz

mgr Dorota Zielska

 

Świetlica

mgr Anna Dobrowolska

mgr Monika Hulisz

mgr Barbara Świerska - Pietkiewicz


Doradztwo zawodowe

mgr Katarzyna Krening - Łochocka

 


Pedagog

mgr Anna Kurowska-Bodnar

 

Logopeda

mgr Monika Chytrowska

 

Socjoterapeuta

mgr Anna Kurowska-Bodnar


Terapeuta

mgr Beata Szczygieł

mgr Iwona Waszkowska