Klasy pierwsze

Rekrutacja

  rekrutacja_kl1.pdf

Wyposażenie ucznia klasy I

 

  wyposazenie_ucznia_klasy_i.doc

 

Wyposażenie sal lekcyjnych dla uczniów klas I-III

 

 Zajęcia dla dzieci z klas pierwszych odbywają się w małym budynku, gdzie stworzone są  sprzyjające warunki, które łagodnie wprowadzają dzieci w świat wiedzy. Posiadamy salę zabaw, wyposażoną  w środki dydaktyczne pozyskane z programu „Radosna szkoła” (tj. zabawki, gry dydaktyczne, pomoce kształtujące spostrzegawczość, zdolności manualne, a także sprzęt sportowy do koordynacji ruchowej – małej i dużej motoryki).  Przestrzeń edukacyjna sal podzielona jest na dwie odpowiednio przystosowane i wyposażone części: edukacyjną i rekreacyjną. W każdej sali znajduje się wykładzina dywanowa, gdzie dzieci mogą wykonywać ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia przy muzyce oraz pracować pod kierunkiem nauczyciela. Wyposażenie sal lekcyjnych jest dostosowane do wieku i potrzeb dzieci – wysokość stolików i krzesełek. We wszystkich salach klas I-III są zainstalowane tablice interaktywne z dostępem do Internetu. W salach lekcyjnych uczniowie mają możliwość zakładania kącików przyrody – gromadzenia okazów owoców i warzyw, a także prowadzenia hodowli roślin. Dzieci mają możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów w szkole. Ponadto szkoła zapewnia uczniom dostęp do sali komputerowej, sali gimnastycznej, placu zabaw ( wybudowanego w ramach programu „Radosna Szkoła”) oraz wielofunkcyjnego boiska sportowego „Orlik 2012”.