Oddziały przedszkolne

Formy wspólnych zajęć, zabaw przedszkolaków

z uczniami klas pierwszych

Każdy etap edukacji dziecka budzi w nim wiele emocji. Radość miesza się z niepewnością, chęć do zdobywania wiedzy i poznania nowych kolegów ze strachem, czy sobie poradzę w nowym miejscu , z nową panią i kolegami. Aby nieco złagodzić dziecięce lęki, w naszej szkole dzieci z oddziałów przedszkolnych niejednokrotnie spotykają się z kolegami z klas I.

Podczas takich spotkań dzieci m.in. zwiedzały  sale lekcyjne oraz obserwowały zajęcia prowadzone przez panie wychowawczynie.

Wiadomo, że najlepiej poznajemy się w podczas zabaw. Dlatego też pierwszoklasiści chętnie uczestniczyli we wspólnych zabawach z przedszkolakami. Wszyscy mieli możliwość poznania się i zintegrowania  poprzez wspólne zabawy taneczne ze śpiewem, zabawy na terenie zielonym oraz czytanie książek w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

 Uczniowie klas pierwszych prezentowali grupom przedszkolnym swoje talenty aktorskie podczas recytacji wierszy Juliana Tuwima, które przygotowali na szkolny konkurs recytatorski.

Codzienne kontakty uczniów klas I i dzieci z „zerówek” sprzyjają rozwijaniu się postaw koleżeńskich, uczą okazywania pomocy młodszym kolegom. Ci zaś nabierają pewności siebie i przekonania, że „nie taki diabeł straszny, jak go malują”, a nauka w klasie I może być przyjemna i radosna.