Logopeda

Większość defektów mowy i wad słuchu powstaje w wieku dziecięcym, winno się je przeto w tym właśnie czasie likwidować, aby powstrzymać ich nasilanie i zapobiec różnym dodatkowym następstwom  (M. Seemam)
 
Jeśli dziecko nieprawidłowo mówi, czyli:

  •  zmienia głoski
  •  opuszcza głoski na początku i na końcu wyrazu
  •  mowa dziecka jest cicha niewyraźna
  •  występują u dziecka wady narządów artykulacyjnych  (zbyt krótkie wędzidełko, za duży język wady zgryzu, nieprawidłowe uzębienie, rozszczep podniebienia warg)
  •  nie słyszy

wówczas nie należy lekceważyć tych zjawisk, tylko możliwie szybko zgłosić się do logopedy.
 
Zajęcia terapii logopedycznej to:

  •  ćwiczenia poprzez zabawy aktywizujące, relaksacyjne, gimnastyka mózgu z elementami muzykoterapii, kinezyterapii itp.
  •  ćwiczenia prawidłowego położenia narządów mowy
  •  ćwiczenia kompetencji  komunikacyjnej
  •  ćwiczenia koordynacji wzrokowo - słuchowej
  •  ćwiczenia w pisaniu i czytaniu

 
Rodzice
Większość zaburzeń mowy można zlikwidować, bądź złagodzić, jeśli terapia rozpocznie się we wczesnym wieku.
Wszelkie zabawy usprawniające język i mięśnie twarzy ułatwia twemu dziecku prawidłowy rozwój wymowy.

Logopeda  neurologopeda

mgr Monika Chytrowska