Patron szkoły

Pablo Neruda

"I dzień nadejdzie,
Gdy przywrócimy wolność
Wodzie i światłu,
Ziemi i człowiekowi,
I wszystko będzie dla wszystkich."

Pablo Neruda, właściwe nazwisko - Neftali Ricardo Reyes Besualto, żył w latach 1904-1973. Był jednym z najwybitniejszych poetów Ameryki Łacińskiej. Jego styl poetycki charakteryzował dynamizm, oryginalna symbolika, realizm, plastyczność obrazów oraz ton niepokoju. Pod wpływem przeżyć z lat wojny domowej w Hiszpanii stał się poetą rewolucyjnym. Propagował idee walki z faszyzmem, o pokój. Był członkiem Światowej Rady Pokoju. Wydał między innymi wielką epopeję obrazującą dzieje kontynentu amerykańskiego, walkę wyzwoleńczą jego ludów oraz piękno przyrody. W formie poetyckiej "Winogrona i wiatr" opisał wrażenia z podróży po krajach Europy i Azji. Wiele utworów poświęcił Polsce. Laureat Nagrody Nobla,