Historia szkoły

Historia Szkoły Podstawowej nr 11 im. Pabla Nerudy

w Toruniu


01.09.1974 – uroczyste otwarcie szkoły

Już w roku szkolnym 1974/75 szkoła zaznaczyła swoją obecność, włączając się do międzyszkolnych konkursów i przeglądów.

W roku szkolnym 1975/76 podjęto decyzję o rozpoczęciu pracy wychowawczo-dydaktycznej ze szczególnym naciskiem na ideę wychowania dla pokoju, która miała zaowocować nadaniem szkole imienia „Obrońców pokoju”.

Rok szkolny 1976/77 - szkoła podejmuje szereg działań przygotowawczych:

1. Uzyskanie zezwoleń władz oświatowych

2. Projekt sztandaru podejmuje się opracować społecznie artysta plastyk Leszek Stapf – mąż p. Anny Stapf nauczycielki biblioteki

1. Artysta plastyk p. Marek Hoffman, pracownik Toruńskiej Fabryki Wodomierzy i Zegarów „Metron”, opracowuje projekt tablicy pamiątkowej, która zostaje odlana w tymże zakładzie i przekazana szkole w darze

2. Komitet Rodzicielski podejmuje decyzję o ufundowaniu sztandaru szkole,  czyli finansuje jego wykonanie

 

W marcu 1977 roku szkoła uzyskuje wszystkie pozwolenia, sztandar jest w przygotowaniu z imieniem szkoły „ Obrońców pokoju” i wtedy następuje dość niespodziewana okoliczność – Ministerstwo Oświaty i Wychowania wycofuje się ze zwyczaju nadawania imion zbiorowych jako zbyt ogólnikowych i stawia wymóg wyboru konkretnego bohatera. Pismo informujące o tym trafia do szkoły już po zakończeniu roku szkolnego (czerwiec 1977) i dlatego dalsze decyzje zapadają w gronie mniejszym niż cała Rada Pedagogiczna. Ponieważ szkoła była już bardzo zaangażowana w ideę wychowania dla pokoju, zaproponowano nam wybór wybitnego działacza polskiego lub międzynarodowego ruchu pokoju. Podano kilka nazwisk. Spośród nich właśnie Pablo Neruda wydał nam się bohaterem najbardziej interesującym, zasłużonym, godnym uwagi i bliższego poznania. 

Ponadto dawał szansę wyjścia poza granice Polski, a nawet kontynentu. I nie pomyliliśmy się. Dzięki tej postaci szkoła w przyszłości nawiązała takie kontakty, jak żadna w Toruniu (Ogólnopolski Komitet Pokoju, ambasada Chile itp.).Oczywiście trzeba było już wyhaftowany sztandar o imieniu „Obrońców pokoju” częściowo zmienić i wyhaftować nowe imię. Nie dotyczyło to na szczęście ani awersu, ani rewersu sztandaru. Zgodnie z przepisami sztandar miał orła na jednej stronie, zaś na drugiej znak związany z imieniem, który wiązał się z imieniem pierwotnym i wtórnym.

Przedstawiał na błękitnym tle kulę ziemską lekko spłaszczoną, nad którą unosił się gołąb (symbol pokoju) z gałązką oliwną w dziobie

Pablo Neruda – obywatel świata, laureat Nagrody Nobla, wybitny działacz międzynarodowego ruchu pokoju komponował się doskonale z wymową obrazu na sztandarze. Oczywiście tło sztandaru w kolorze niebieskim również nawiązywało do barw symbolizujących walkę o pokój na całym świecie.

01.03.1978 – w tym dniu wszystkie przygotowania znalazły

swój finał we wspaniałej uroczystości, która  odbyła  się w auli UMK a brały w niej udział sztandary  ze wszystkich szkół toruńskich.  Odsłonięto tablicę w holu szkoły.